BRZI DVA

Osnovni podaci

Tvrtka: BRZI DVA društvo s ograničenom odgovornošću, za poslovne usluge
Skraćena tvrtka: BRZI DVA d.o.o.
Sjedište i adresa: Zagreb, Šamačka 7
Osnovna djelatnost: Pružanje ostalih poštanskih i kurirskih usluga
Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću
Direktor: Davor Perišić
OIB: 01477829109
MBS: 080451265
Matični broj: 1698761
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 20.000,00 HRK (kuna), uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Davor Perišić, direktor i član uprave, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Žiro račun: 2402006-1100282076 - Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, Hrvatska
IBAN: HR7624020061100282076